25 februari 2015

Away Game 2012

Away Game 2012 [PDF]

Programblad för musikfestivalen Away Game 2012 som anordnades av Fence Records på den skotska ön Eigg. Typexempel på flyktigt (efemärt!) kulturarv i stil med flyers, affischer och gatukonst. Ett programblad trycks ofta i en begränsad mängd och sprids till en begränsad mängd människor under en begränsad tid. Sådant här kulturarv behöver massor med bevarandeinitiativ för att överhuvudtaget överleva. Festivalen var för övrigt ingen lek heller.