13 december 2013

Domino #2


Domino #2 [13 sidor, PDF, 7 MB]

Fanzine från ca 2007 av Viktor Svedberg, Johan Ekström, Max Ronnersjö och Rasmus Einarsson. Texter om bl.a. musik, mat och konst. Intervju med Erik de Vahl.
Det jag uppskattar hos mig själv är oftast det stökiga och energiska. Hos andra uppskattar jag helt andra saker.